Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nà Bủng

Nà Bủng III - Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsnabung@edu.viettel.vn